Poslovni web dizajn ili poslovni web development?

computer-internet-business-800x400Nezaustavljiv i agresivan rast IT tehnologija kao produkt sveprisutne globalizacija koja je zahvatila gotovo cijeli poslovni svijet, izravno su pridonijeli kreiranju velike količine različitih, do nedavno nepoznatih IT i dizajnerskih profesija i poslova.

Kao rezultat navedenog nije iznenađujući podatak da trenutno vlada mnogo zbrke među svom tom količinom različitih poslova, tj. njihovim terminima.

Jedno od pitanja na koja ljudi često brkaju odgovore tiču se uloge web programera i web dizajnera u poslovnom svijetu.

Kako bi se na to pitanje dobio odgovor potrebno je najprije svaki termin definirati zasebno.

Jednostavno rečeno, web dizajn se odnosi na estetski aspekt web stranice, način na koji je ona koncipirana, vizualno i funkcionalno. Pri tome web dizajneri koriste neke od široko dostupnih alata poput Adobe Photoshopa za stvaranje izgleda i drugih vizualnih elementa na web stranici.

S druge strane programeri uzimaju dizajn prethodno kreiran od strane web dizajnera te koristeći neki od pogramskih jezika kao što su HTML, CSS, JavaScript i sl., stavljaju web stranicu u funkciju. Pretvaraju statički raspored u dinamičke web stranice pomoću slika i sadržaja klizača, linkova, gumbova i ostalih interaktivnih elementa. Možemo reći da web programeri “oživljavaju” web stranicu.

Mnogi ljudi koristi oba izraza “web dizajn” i “web programiranje” kao sinonime iako oni u stvarnosti imaju poprilično različita značenja.

Pitanje koje se danas nameće u poslovnom svijetu jest: “Treba li se web dizajn i programiranje promatrati kao dva odvojena svijeta ili ne?”

Iako, kao što je ranije u tekstu pojašnjeno, oni predstavljaju različite profesije koje zahtijevaju različita i specijalizirana znanja i vještine od strane, načelno različitog kadra, treba ih promatrati kao dijelove cjeline. Već je iz navedenih definicija vidljivo kako se, neovisno o tome koliko su različite, ove dvije profesije međusobno nadopunjuju, te ne mogu egzistirati jedna bez druge. Bez kvalitetnog web dizajna dobar web development neće doći do izražaja i obratno, a to je posebno važno u poslovnoj sferi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *